tirsdag 11. mai 2010

Egenvalgt Kategori

For ca en måned siden lærte jeg noe nytt på photoshop, som heter photomerge. Der kan du velge flere bilder som er blitt tatt etter hverandre og slå dem sammen til ett bilde. F.eks. et utsiktsbilde som jeg har valgt her. Dette er et panoramabilde av Stavanger, med bybroen, Walbergtårnet og spiren til St. Petrikirken synlig. Jeg likte hvordan det grønne i spirene gjentok seg på hver side av bilde og hvordan broen skapte et skille, nesten i midten. Bak kan man se over fjorden og på fjellene i Ryfylke.

 (Hvor man går inn for å lage en photomerge)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar